Accessibility Tools

Skip to main content

¿Què cal saber d’un Pla de Salud d’empresa, abans d’escollir-lo?

¿Què cal saber d’un Pla de Salud d’empresa, abans d’escollir-lo?

 Què cal saber del col·lectiu de la plantilla abans d'escollir l'assegurança de salut correcta?

Perquè una assegurança col·lectiva de salut s'adapti a les nostres necessitats i sigui valorada per les persones que s'hi adheriran, és important saber quines són aquestes.

 • Conèixer bé la plantilla i les seves necessitats mitjançant una enquesta on preguntem què els preocupa, deixant per al final demanar si valorarien positivament la implantació d'una assegurança mèdica d'empresa.
 • Tenir el cens de la mateixa por dates de naixement i sexe.
 • Saber si és una plantilla que te família al seu càrrec i els aniria be donar-los facilitats per que la podessin adherir.

Per això, preparar una XERRADA en què s'informi dels avantatges, els pot fer pensar amb més objectivitat en les respostes.

Avantatges que hauríem de donar a conèixer a la plantilla

 1. L’ADHESIÓ a un col·lectiu de salut és IMMEDIATA a la seva comunicació, SENSE la majoria de CARENCIES que s’apliquen en les assegurances individuals
 1. L’ACCES A PROVES I INTERVENCIONS pot ser INMEDIAT, SENSE LLISTES D’ESPERA.
 1. TOTES LES HORES DEL DIA I LA NIT, de tot l'any, tenen accés a una consulta mèdica telefònica que els tranquil·litzarà i informarà de com actuar, davant d'una eventualitat que es refereixi a la salut, sense haver d'esperar que es faci de dia o anar a una llarga espera a les Urgències d´un centre sanitari. És el que anomenem la TELEMEDICINA.
 1. Amb una pòlissa de salut col·lectiva d'empresa, els EMPLEATS ESTALVIEN perquè tributen menys a l'IRPF en rebre un salari net líquid més elevat, en aplicar exempcions tributàries al cost de l'assegurança de salut.

En aquest punt, seria CONVENIENT FACILITAR EXEMPLES de l’avantatge fiscal real que l'empresa està disposada a proporcionar.

 1. Els Plans de Salut privats d'empresa són molt INNOVADORS afegint cobertures amb nous sistemes de DIAGNÒSTIC, PREVENCIÓ i intervenció de la tecnologia provada més alta. Exemples: el sistema robòtic Da Vinci en cirurgia de tumors malignes….
 1. Accés a una SEGONA OPINIÓ MÈDICA dels millors especialistes del món, davant el diagnòstic d'una malaltia greu, rebent un informe mèdic completíssim d'ajuda valuosa en aquests moments crític de difícil decisió.
 1. L'oportunitat d'adherir-se a una pòlissa de salut SENSE DECLARAR LES PREEXISTÈNCIES només és possible mitjançant un col·lectiu empresarial i en determinats moments.
 1. Les PRIMES d'una pòlissa de salut col·lectiva d'empresa sempre són MÉS BARATES que les individuals. Podríem afirmar que el decrement ronda el 35% de mitjana.
 1. La COMODITAT de tenir habitacions individuals en els casos d'intervencions quirúrgiques amb ingrés hospitalari, ateses les circumstàncies després de la pandèmia del Covid19, també és un gran avantatge molt valorat.

Classes de plans de salut mèdica privada

 • Pla de quadre mèdic concertat, tant de facultatius com centres mèdics i les seves especialitats.
 • Pla Bàsic en el que solament estan cobertes les visites i algunes proves amb tots els serveis opcionals inclosos, per facilitar una implantació a menor cost, donant opció a ampliar-lo a totes les cobertures voluntàriament als empleats i empleades.
 • Amb o sense copagaments ja que amb ells la prima es redueix, però potser és un veritable destorb quan els empleats han d'afegir una part del cost mèdic cada vegada que utilitzin els serveis, baixant l'estimació d'aquest benefici social.
 • Pla de reembossament, una modalitat que permet accedir lliurement als serveis sanitaris que convingui, pagant-lo en acabar el servei i recuperant un percentatge màxim de la factura. Sempre hi haurà uns límits que cal conèixer. Aquests plans poden ser útils per premiar el nivell de responsabilitat de certs directius, que tot ho donen per l'empresa.
 • Els plans de salut col·lectius s'emporten tots els avantatges per diluir el risc entre moltes persones. Com més èxit tingui la seva implantació, més estabilitat en les renovacions.

Quins són els punts més importants a valorar en una assegurança mèdica

Deixem en un altre article el desenvolupament dels mateixos.

 1. Cobertures
 2. Serveis inclosos
 3. Serveis opcionals
 4. Plans opcionals
 5. Límits
 6. Autoritzacions
 7. Carències
 8. Qüestionari de Salut
 9. Preexistències
 10. Períodes oberts
 11. Exclusions
 12. Límits d’edat
 13. Àmbit territorial
 14. Prima

Si necessites aclariments de tanta informació no dubtis a posar-te en contacte. Estem per ajudar-te.