Accessibility Tools

Skip to main content

Assegurances per a Persones

A Dracma treballem per les empreses, però també atenem a clients particulars, donant-los el mateix tracte: professional i personalitzat.

Vehicles

Per gaudir sempre dels teus vehicles
 • Turismes
 • Motos
 • Caravanes
 • Embarcacions
 • Bicicletes

Llars i Comunitats

Protegim la teva Llar i Comunitat de tota classe de riscos
 • Llar en xalets, pisos i apartaments
 • Comunitats de propietaris
 • Defensa Jurídica
 • Pèrdua de lloguers
 • Mascotes

Salut, Vida i Accidents

Perquè les PERSONES és el més important per nosaltres

Salut

Cobertura d’assistència mèdica de visites, proves i intervencions a centres hospitalaris i clínics privats, concertats o sense concert si es contracta el reembossament

pdf Campanya de salut - Previsora General 2021

Accidents

Garanteix el pagament d’un capital determinat en cas de:

 • Mort
 • Invalidesa Permanent
 • Invalidesa Absoluta
 • Gran Invalidesa
sobrevingut per qualsevol un accident
Vida

Garanteix el pagament d’un capital determinat en cas de:

 • Mort
 • Invalidesa Permanent
 • Invalidesa Absoluta
 • Gran Invalidesa
sobrevinguda per qualsevol causa, sigui malaltia o accident
Empleats domèstics

És la cobertura per baixes temporals i permanents en cas d’accident i/o malaltia de les persones que ajuden en les tasques de la llar 

Viatges

Perquè les persones que viatgen poden perdre vols, maletes, equips informàtics, la documentació, la salut, sofrir un atemptat, un segrest, veure’s amb una reclamació personal, etc. és convenient la seva contractació

Decessos

Cobreix totes les despeses que sobrevenen en cas de la mort

Subsidi per accident i/o malaltia
Si es vol complementar les prestacions que rebran els empleats i directius de les empreses en cas d’accident i/o malaltia

Estalvi i Pensions

Pensant sempre en el present encarant el FUTUR 
Plans de Pensions

Per què necessito un Pla de Pensions?


 • Per complementar les prestacions públiques a la jubilació perquè segons la piràmide d’edat actual i la previsió futura cada cop serà més difícil que s’aproximi a les nostres necessitats
 • Perquè estalviar és un hàbit recomanable per no deixar eI futur sigui tan incert
 • Per minorar la càrrega tributària present
 • Els Plans de Pensions poden ser Individuals o Assegurats
 • L’import màxim d’aportació anual és 8.000€ o el 30% del Rdt. Net de treball  personal o professional
 • Les prestacions a banda de la jubilació poder ser per mort, Invalidesa absoluta, permanent i gran invalidesa; malaltia greu i atur de llarga durada.

pdfDescarrega't el Fulletó

Dependència
El seu objectiu és la constitució d’una renda vitalícia o capital vinculat a la Gran Dependència. Estat de caràcter permanent en que raons d’edat, malaltia o discapacitat, les persones poden patir pèrdua d’autonomia física, psíquica o intel·lectual, necessitant recolzament continuat d’altres per fer les activitats bàsiques de la vida diària. Les seves primes sumen a les aportacions a Plans de Pensions i tenen en total el mateix límit (8.000€ o el 30% del Rdt. Net de treball  personal o professional) 
Plans d'Estalvi
Perquè estalviar és un hàbit recomanable per no deixar eI futur en mans de la incertesa

Poden ser amb aportacions úniques, periòdiques i extraordinàries 
Unit Linked
 • Són cistelles de Fons d’Inversió que permeten rendibilitzar els estalvis amb una màxima flexibilitat tan de canvis en el perfil inversor, com en el seu rescat.
 • No tributen fins que no es rescaten les participacions
 • Tenen adherida la contingència de mort i tributen menys que altres actius financers per l’Impost sobre Successions
 • L’edat màxima de contractació són els 85 anys