Accessibility Tools

Skip to main content

Com aplanar la tornada a la feina a una persona que ha patit càncer

Com aplanar la tornada a la feina a una persona que ha patit càncer

Tornar a allò quotidià és fonamental per recuperar-se, tant física com mentalment.

La salut mental va de la mà de la salut física i si la feina és gratificant, la tornada omple buits que limiten l'entrada de pensaments negatius i desmoralitzadors.

Setembre és el mes de la tornada a la feina, per excel·lència. Aquesta tornada és totalment diferent de la que m'estic referint, però sí que tenen coses en comú. S'ha desconnectat de la rutina, l'organització, l'agenda, els recordatoris, els controls, la formació, etc. Totes dues necessiten adaptació i consideració per part del departament de Persones, però els desafiaments són diferents i la durada a adaptar-se té un procés més curt en el retorn de les vacances, mentre després d'una malaltia greu com és el càncer l'adaptació pot ser més lenta.

Per a una persona que ha patit càncer, la tornada a la feina és fonamental per recuperar-se física i emocionalment.

La prolongació de l'esperança de vida i els avenços mèdics tecnològics han convertit en molts casos el càncer en una malaltia crònica o fins i tot curable. Per això, les persones que reprenen la seva activitat professional després d'haver patit, van en constant augment.

Tot i això, aquest procés no ha de ser subestimat ni tractat de manera superficial, ja que implica desafiaments físics i emocionals.

Des del departament de Persones, és crucial adoptar un enfocament holístic i a llarg termini per garantir una reintegració amb èxit dels empleats que hagin superat el càncer. 

Per facilitar la reincorporació laboral després d'una batalla contra aquesta malaltia, podríem resumir-ho en cinc punts essencials:

1. Reptes físics i psicològics de la reincorporació: La tornada a la feina representa el retrobament de l'empleat/da amb un aspecte fonamental de la vida: la carrera professional. Encara que aquest retorn pot tenir efectes positius en la recuperació, també pot desencadenar pors i preocupacions, com ara el temor de no assolir el mateix rendiment o la incertesa sobre les relacions amb els companys. Per tant, és clau mostrar empatia cap a la seva situació i ajudar-lo a guanyar confiança en ell mateix.

2. Assistència a l'empleat/da a combatre l'ansietat: La reincorporació s'ha de dur a terme de manera gradual i progressiva, mantenint línies de comunicació obertes i brindant la flexibilitat necessària. Establir un calendari de reunions per avaluar-ne l'exercici al lloc de treball és una pràctica recomanable. A més, oferir eines de suport, com ara assessoria psicològica o laboral, pot ser essencial per ajudar l'empleat  empleada a bregar amb l'ansietat que pot sorgir durant aquest procés.

3. Xarxa de suport als equips: Comptar amb una xarxa de suport dins de l'empresa és un factor crític per a l'èxit de la reintegració. Organitzar sessions interactives per respondre preguntes i fomentar la comprensió sobre la malaltia és una excel·lent manera de promoure la solidaritat entre col·legues. A més, incloure l'empleat o empleada en projectes i activitats socials amb normalitat és essencial per a la seva reintegració efectiva.

4. Conciliació família-treball: L'empresa ha d'estar disposada a realitzar concessions necessàries, com ara permetre descansos periòdics, trucades personals o absències per tractaments mèdics. L’opció de teletreball pot ser beneficiosa en molts casos. A més, la implementació d'eines de telemedicina pot brindar als empleats un millor control de la salut, així com accés a suport psicològic.

5. Auto cura: Després de superar un càncer, moltes persones volen recuperar el control de la seva salut i benestar. En aquest sentit, l'empresa pot tenir un paper actiu en la promoció de la salut, proporcionant informació i eines, com ara el Código Europeo contra el Cáncer, que ofereix recomanacions per reduir el risc de patir aquesta malaltia. Conscienciar sobre un estil de vida saludable contribueix a la prevenció de diverses malalties, incloent-hi el càncer. Tenir com a objectiu la salut integral a la plantilla requereix implementar mesures en salut, atenció i confort laboral.

En resum, la reintegració laboral d'empleats que han superat el càncer requereix un enfocament acurat i compassiu per part del departament de Persones, amb la consideració de les necessitats físiques i emocionals. Encara que hi ha similituds amb la tornada a la feina després de les vacances, és essencial reconèixer les diferències significatives i abordar cada situació de manera adequada per garantir el benestar i l'èxit dels empleats en el seu camí cap a la recuperació i el desenvolupament professional.

Font d’inspiració Cinco claves para facilitar la reincorporación laboral de un empleado tras un cáncer