Accessibility Tools

Skip to main content

La Salut Integral de la plantilla, cap a una pime saludable

La Salut Integral de la plantilla, cap a una pime saludable

Apostar per la salut integral de la plantilla comporta molts beneficis per a l'empresa.

Després de patir el dur cop del Covid19, s'ha demostrat que els empleats són capaços de ser molt productius si se'ls ajuda a assumir el control de la seva salut integral.

Per a això, és fonamental que les empreses siguin un pilar de suport a l'hora d'enfrontar-se a les exigències actuals i els ajudin a restablir l'equilibri entre la seva vida laboral i personal en un món molt incert i canviant.

Més enllà de construir una sòlida cultura corporativa i d'atreure i retenir el talent, la salut integral és una eina molt efectiva per a guanyar competitivitat i aconseguir el seu retorn en l'augment i millora de la productivitat laboral.

Els empleats que se senten feliços i satisfets, també se senten motivats a afrontar reptes professionals compromesos amb l'empresa. Se senten més segurs i el benestar que aconsegueixen els dóna major energia, implicant-se més en els objectius proposats.

És bo elaborar un programa complet que enfocament una visió global del concepte i cura de la salut dels empleats.

Hi ha múltiples aspectes que influeixen en això:

• La salut física i mental,
• L'accés a l'atenció mèdica
• El benestar laboral,
• La salut financera,
• L'entorn familiar
• La vida personal
• La xarxa de suport

Quan l'empleat veu que la seva empresa es preocupa per ell, la veu com un suport, sent una proximitat que el vincula estretament reforçant la seva motivació per a aconseguir els objectius empresarials. Millora la seva productivitat i la seva motivació, per tant, reforça la satisfacció i fidelització del client, una cosa intangible però crucial per a l'empresa.

Aquest programa transmet grans valors positius, de superació i fomentar la sinergia, la comunicació i la companyonia, afavorint l'ambient de treball i donant ànims per a afrontar desafiaments.

Tot això respira una energia positiva en les empreses que converteix als empleats en els principals ambaixadors d'aquesta. El públic en general la veu com es preocupen dels seus empleats i millora la seva reputació, captant i atraient al talent bàsic per al creixement de la pime.

Davant els beneficis evidents quina inversió es requereix per a obtenir-los?

Per a saber quina és la inversió necessària per a aconseguir-ho cal entendre quines són les necessitats actuals dels empleats, les característiques de l'empresa i els principals factors de risc de l'entorn laboral.

  • Les pimes compten amb l'avantatge de poder conèixer millor les necessitats i desafiaments particulars de cada empleat per a proporcionar-los unes solucions individualitzades i més efectives
  • Més facilitat operativa i posada en marxa, major rapidesa d'execució, agilitat de supervisió i correcció de desviacions.
  • Els casos d'èxit són més visibles amb major impacte. Això ajuda a la participació i compromís. 
  • La comunicació és més directa, àgil i fructífera. Les persones se senten més vinculades permetent que qualsevol acció enfocada a cuidar de la seva salut holística sigui molt valorada.

En definitiva, la clau de l'èxit d'un pla de salut i benestar en una pime resideix a treure partit de les oportunitats que ofereixen la seva estructura i organització.
Accions de baix pressupost, però molt efectives, en resoldre directament necessitats que presenta la plantilla.

40 MESURES PROPOSADES DE SALUT I BENESTAR QUE PODEN IMPLEMENTAR-SE

A. SALUT FÍSICA I MENTAL - 7
B. ACCÉS A l'ATENCIÓ MÈDICA - 9
C. BENESTAR LABORAL -12
D. SALUT FINANCERA - 5
E. ENTORN FAMILIAR I VIDA PERSONAL - 4
F. XARXA DE SUPORT - 3

L'èxit d'un pla de salut d'una pime vindrà donat si aborda el benestar com un tot tenint en compte que depèn i està influït per diversos elements que formen part de la vida quotidiana.

Això vol dir que, a part de la salut física i mental, haurà d'impulsar accions relacionades amb l'ambient laboral, suport, context familiar, la vida personal, el benestar financer i l'atenció mèdica.

Emprendre aquesta visió holística del benestar no té per què suposar grans costos tot al contrari.

Basant-nos en la guia pràctica per a aconseguir millors resultats empresarials a través de la cura integral de la salut de Cigna, proposarem a continuació 40 accions que poden realitzar-se amb una mínima inversió i esforç i que són altament efectives.

Proposarem a continuació 40 accions que poden realitzar-se amb una mínima inversió i esforç i que són altament efectives.
Les subdividirem per cadascun dels aspectes que hem subdividit la seva influència en la salut integral dels empleats.

 

Font: Cigna Global