Accessibility Tools

Skip to main content

2024: Navegant cap a un Pressupost Conscient y Segur

2024: Navegant cap a un Pressupost Conscient y Segur

Aprofitant l'inici del nou any, m'agradaria oferir-te la perspectiva que ens proporciona una visió crítica i constructiva sobre com les empreses i administracions han d'abordar l'elaboració de pressupostos en temps d'incertesa econòmica segons Oriol Amat a l'article "Pressupost en base zero per al 2024". Un aspecte a repensar de com fem els pressupostos, deixant de banda la inèrcia d’anys anteriors i analitzant partida per partida amb l’ajuda de un bon lideratge, bona comunicació dels èxits aconseguits com de les iniciatives compartides, aconseguint la participació de l’equip incentivant-lo. 

 

Cap a una Nova Estratègia Pressupostària

Com apunta Amat, enfrontem una desacceleració projectada del creixement econòmic el 2024, amb estimacions que suggereixen un ritme més lent tant per a l'economia catalana com per a l'espanyola. En aquest context, la inèrcia de repetició de fer-ho com en anys anteriors en l'elaboració de pressupostos no és només perillosa, sinó potencialment perjudicial. És aquí on el concepte de pressupost a base zero entra en joc com una estratègia vital.

 

Pressupost en base zero: una redefinició necessària

El pressupost en base zero, una tècnica ideada per Peter Pyhrr a la dècada de 1970, implica una reavaluació radical de cada euro gastat. Simplement no es tracta de reduir costos, sinó de justificar cada partida de despeses des d'una perspectiva fresca i sense preconcepcions. Aquesta tècnica ha demostrat ser efectiva no només al sector públic, amb l'experiència exitosa a l'administració de l'estat de Geòrgia i després a nivell federal als EUA, sinó també al sector privat, especialment en temps de crisi com la recent pandèmia.

 

Més enllà dels Números: Cultura i Comunicació

Amat ressalta la importància de lideratge, comunicació efectiva, compromís de l'equip i establiment d'incentius relacionats amb el rendiment per implementar amb èxit un pressupost a base zero. Aquests elements són crucials per crear una cultura organitzacional que abraci l'eficiència i l'adaptabilitat.

 

La Gerència de Riscos i la Importància de les Assegurances

A l'entorn canviant d'avui, on els imprevistos són l'única constant, la gerència de riscos es converteix en un aspecte central de l'estratègia empresarial. Aquí és on vull expandir l'enfoc d'Amat per emfatitzar la necessitat d'incloure les assegurances dins del pressupost a base de zero. Les empreses han de considerar les seves assegurances no com a costos estàtics, sinó com a inversions dinàmiques en la seva continuïtat i estabilitat.

Les assegurances s'han de revisar i adaptar regularment per reflectir els riscos emergents i els canvis a l'entorn empresarial. Ignorar aquesta necessitat o deixar-la en mans d'interessos de tercers pot portar a duplicitats, bretxes a la cobertura i, en última instància, a costos exorbitants en cas de sinistres.

 

Conclusió

L´article d´Oriol Amat ens convida a reflexionar i actuar. No només hem de replantejar com elaborem els nostres pressupostos per enfrontar un futur incert, sinó també com integrem la gestió de riscos i les assegurances en aquest nou enfocament. En adoptar un pressupost en base zero i una revisió meticulosa de les nostres pòlisses d'assegurances, les empreses poden posicionar-se no només per sobreviure sinó per prosperar, assegurant la protecció i el creixement sostenible el 2024 i més enllà.

 

Font: Amat, Oriol "Pressupost en base zero per 2024" Via empresa, Barcelona 14 desembre de 2023