Accessibility Tools

Skip to main content

VIATGES DE NEGOCIS Y LA SEVA GESTIÓ

VIATGES DE NEGOCIS Y LA SEVA GESTIÓ

El Viatges de Negocis han de ser gestionats per les organitzacions de les que depenen les persones que hi treballen.

Tota empresa, que te empleats viatjant per ella, ha de conèixer la ISO 31030:2021 Gestión de riesgos en los viajes - Guía para las organizaciones.

Sabem que els ocupadors tenen el Deure de Protecció dels seus empleats dins i fora de les seves instal·lacions i, per descomptat, quan viatgen no és menys obligat.

La ISO 31030 de setembre del 2021 està adreçada a totes les organitzacions que envien els seus empleats fora de les seves instal·lacions, ja sigui al seu propi país (nacional) oa altres països estrangers (internacional).

 

 Consideracions sobre la norma ISO 31030 en una organització:

 

 • Disposa d'una política de viatges amb procediments i aprovacions?
 • Com avalua els riscos dels proveïdors de viatges per garantir que adquireixen serveis segurs que no posen en perill els seus empleats?
 • Quin seguiment fa dels empleats que viatgen per negocis?
 • Quins són els mitjans de comunicació en cas de crisi?

La Norma ISO 31030 ofereix orientació a les organitzacions sobre com gestionar els riscos, per a l'organització i els seus viatgers, com a objectiu de fer un viatge.

Proporciona un enfocament estructurat per al desenvolupament, implementació, avaluació i revisió de:

 • Polítiques
 • Desenvolupament de programes
 • Identificació d'amenaces i perills
 • Oportunitats i fortaleses
 • Avaluació de riscos
 • Estratègies de prevenció i mitigació.

És aplicable a qualsevol tipus d'organització, independentment del sector o mida, incloent-hi, però no limitant organitzacions:

 • comercials
 • benèfiques i sense fins de lucre
 • governamentals
 • no governamentals
 • educatives

No és vàlid per als viatges relacionats amb turisme i oci, només està relacionada amb els viatgers que viatgen en nom d'una organització.

 

Quins són els beneficis de la Norma ISO 31030?

 

Com totes les normes ISO, quan es compleixen els estàndards més alts, les organitzacions es beneficien d'una estabilitat a llarg termini, a més de:

 • Tranquil·litat a l'organització i als viatgers
 • Demostrar que compleix amb el Deure de Protecció dels empleats que viatgen
 • Promoure una cultura de confiança
 • Adoptar bones pràctiques de viatge a tota l'organització
 • Augmentar la probabilitat d’assolir els objectius de l’organització
 • Provar que s'avaluen assíduament els riscos possibles dels viatges
 • Augmentar la confiança de les parts interessades
 • Identificar oportunitats i amenaces
 • Ajudar a assignar els recursos adequats per al tractament dels riscos
 • Assumir la responsabilitat dels riscos dels viatges
 • Millora de la continuïtat del negoci, la reputació, l'eficiència i la productivitat, ja que els processos estan integrats als seus negocis

A l'actual entorn de risc de viatges, sempre canviant, comprendre la Norma ISO 31030 és un complement essencial per a l'estratègia de la vostra organització.

Protegir totes les persones que viatgen per a l'empresa pel seu negoci és una responsabilitat, a més d'una necessitat.

Com des de Dracma podem ajudar-te?

Durant 40 anys, Dracma ha donat suport a organitzacions en els plans de gestió de riscos.

Fa 5 anys que Dracma va batejar un dels productes asseguradors, assistents en viatges de negoci, estrella del mercat amb el nom de Secure Business Travel.

No va ser caprici, va ser una necessitat. Una corredoria d'assegurances no pot fer publicitat d'una companyia d'assegurances i, per això, estudiant i coneixent a fons els avantatges del producte, que ofereix una gran companyia internacional, vam voler traslladar-lo a totes aquelles empreses que tenen persones que hi viatgen, no important la seva mida.

Amb una companyia de gran prestigi mundial, Secure Business Travel no ha deixat d'atendre mai cap viatger que sigui d'una empresa client que l'hagi contractat per a totes les persones que hi viatgen.

Secure Business Travel no és tan sols una assegurança. És un assistent que viatja, abans, durant i després del viatge, amb els empleats per donar-los:

 • Formació prèvia al viatge, fins i tot amb examen i certificació
 • Informació ràpida veraç de tota mena
 • Coneixement previ de qualsevol mercat nou a explorar
 • Alertes de qualsevol amenaça que sorgeixi al seu voltant,
 • Connexió en línia de comunicació directa amb la vostra organització
 • Connexió a serveis que necessitin durant el viatge,
 • Atenció mèdica urgent
 • Solucions a problemes, imprevistos o necessitats que apareguin, com ara una substitució, una evacuació, trasllats, traducció, localització, i un llarg etcètera.

I tot això, evitant que qualsevol imprevist afecti la productivitat ni la reputació de l'organització.

Amb grans avantatges administratius afegits, per la rapidesa i la simplicitat de les seves gestions.

La reputació no es construeix de la nit al dia, sinó que requereix temps i esforç, però que es pot perdre en un instant per una mala gestió de riscos.