Accessibility Tools

Skip to main content

La salut laboral

La salut laboral

No em cansaré de repetir que per a tenir una pime saludable cal invertir en la salut integral de la plantilla.

I si digués a més que la clau per a augmentar la rendibilitat, productivitat i competitivitat de l'empresa es troba a apostar per la salut laboral?

Per desgràcia, durant molts anys, la salut i seguretat laboral eren concebudes com a meres obligacions legals que no reportaven cap mena de benefici empresarial.

No obstant això, fa ja alguns anys, s'ha demostrat que són dos pilars fonamentals per a garantir la consecució de l'èxit en qualsevol organització.

I és que, si disposes d'un entorn laboral segur i saludable, promous el benestar integral dels teus empleats, la qual cosa comporta a tenir una plantilla més feliç i amb això un:

 • Augment de la motivació
 • Increment de la seva implicació i compromís amb l'empresa
 • Majors taxes de productivitat i competitivitat
 • Major retenció i atracció del talent …

Si ho penses, és bastant lògic: Les empreses són persones i elles són el motor. El seu actiu principal. Aquell que no figura en el balanç comptable, però sense el qual l'empresa s’atura. D'elles depèn si aconsegueixes l'èxit o t'estavelles en el fracàs. Si les cuides i les protegeixes, estaràs cuidant al teu actiu més important.

I, possiblement, ara t'estàs preguntant: i què puc fer jo per a promoure la salut laboral i augmentar així la productivitat i competitivitat de la meva entitat?

Ja ho vam parlar a la segona part dels nostres articles sobre la salut integral de les plantilles que nomenàvem les 28 Mesures a aplicar en salut, atenció i confort laboral a l'octubre passat.

Jo afegiria que quan una empresa es preocupa per la salut dels seus empleats, en facilitar-li que ells adhereixin als seus familiars, se'ls està proporcionant una doble protecció, ja que els seus familiars són el més important per a ells.

Podria nomenar algunes mesures no esmentades, però potser molt interessants que es podrien afegir.

Qui no s'ha preocupat alguna vegada del seu pes corporal? Ajudar a gestionar-ho per al seu correcte funcionament, pot venir de la mà de tenir accés a bons endocrins i nutricionistes.

Qui no s'ha preguntat el perquè d'alguna disfunció física abans d'anar-se de viatge, per exemple, per marxar amb tranquil·litat, ja que la possibilitat de caure malalt en un altre país, com que no és molt atractiva, oi? Doncs, l'accés a revisions mèdiques àmplies que resumeixin l'estat físic de la persona, pot anticipar-se a sofrir malalties que, una vegada descobertes, tinguin mal pronòstic, i que com menys lluny s'estigui podem intentar evitar que apareguin.

Donar accés a la correcció de defectes visuals mitjançant la cirurgia ocular pot facilitar la lectura i el treball de tantes hores durant la jornada laboral, disminuint el cansament i reduint la necessitat d'utilització d'ulleres que poden trencar-se, perdre's i que cal anar canviant per a adequar-les a la realitat de la vista.

Facilitar l'accés a tractaments de fertilitat pot donar la felicitat a empleades que veuen impossible el fet de ser mares o empleats, les parelles dels quals, no se les atén amb la deguda celeritat en els despatxos dels facultatius de la seguretat social.

Conservar les cèl·lules mare procedents de la sang del cordó umbilical d'un fill nounat, amb la finalitat de ser usades en cas de patir, o per a prevenir, determinades malalties futures, pot ser crucial en molts casos.

Tenir accés a una plataforma en línia de benestar amb test de salut, que ajudi a identificar allò que podries millorar a més d'obtenir recomanacions a practicar, facilita l'autoprevenció.

Apostar per atencions mèdiques de les que la Sanitat Pública manca o no li dona la importància deguda per falta de recursos és quelcom molt valorat per qui ho rep, sobretot si té familiars que també poden gaudir d'aquestes atencions, com la foniatria i logopèdia, la psiquiatria i psicologia amb accés a bons professionals, la deshabituació tabàquica amb mètodes legalment provats per a ajudar a deixar aquest vici, donant lloc a una plantilla més saludable i feliç.

Una alimentació saludable, l'ensenyament de bons hàbits de salut, exercicis posturals i de respiració, tallers de somni i bons hàbits de descans, com maniobrar l'estrès, etc., tot això promourà la salut laboral i integral de la plantilla.

Què podem fer per a aconseguir-ho?

Posar-se en contacte amb professionals especialitzats en aquests serveis de salut que abordin la salut des d'una perspectiva holística.

Tenir Pla de Salut Integral de la plantilla requereix elements indispensables

L'assessorament necessari per a aconseguir l'èxit en la seva implementació és una premissa transcendental en un context com l'actual.

En un pla de salut, a més de tenir una àmplia xarxa de professionals mèdics, qui no valoraria comptar amb serveis addicionals com:

 • Assistència a empleats a l'estranger, els anomenats expatriats.
 • Servei de Telemedicina les 24 hores de qualsevol dia de l'any, no sols dies laborals
 • Unitat de Seguiment Clínic
 • Seguiment de patologies cròniques
 • Segona Opinió Mèdica
 • Avaluacions de Salut i benestar
 • Biblioteca en línia de salut
 • Programes específics del COVID19

La cultura del benestar s'ha readaptat, convertint-se en una cosa estratègica.

Per això, és fonamental que la proposta d'accions i iniciatives de salut que es duguin a terme connecti amb les noves necessitats dels empleats.

Si tens dubtes de com implementar un pla de salut en la teva empresa, digues-nos-ho i t'ajudarem.