Accessibility Tools

Skip to main content

ELEMENTS INDISPENSABLES EN UN PLA DE SALUT INTEGRAL DE LA PLANTILLA (part 4)

ELEMENTS INDISPENSABLES EN UN PLA DE SALUT INTEGRAL DE LA PLANTILLA (part 4)

Finalment, com a continuació de la introducció a la Salut Integral de la plantilla, que vam publicar el passat mes de setembre a continuació de les Mesures a aplicar en salut, atenció i confort laboral i les Mesures a aplicar a la salut financera, entorn familiar, vida personal i xarxa de suport publicades, l'octubre passat, ara parlarem de quins són els mitjans que l'empresa hauria de comptar per implantar convenientment un pla de salut integral per a la seva plantilla i quins serveis pot obtenir gratuïts gràcies a la contractació d'una assegurança col·lectiva de salut.

Hi ha 5 elements indispensables en un pla de salut integral duna empresa.

Per a la posada en marxa del programa, garantir-ne l'efectivitat i aconseguir un increment de productivitat i d'èxit empresarial, són indispensables cinc elements

 Equip de salut encarregat de l’execució de les accions de benestar

Les pimes si no tenen recursos interns per fer-ho poden crear un equip ad-hoc.

És important tenir definides les persones encarregades de:

Prendre les decisions oportunes

 • Posar en marxa les diferents iniciatives saludables
 • Mesurar els resultats o Recopilar la informació necessària respecte a:
  • Feedback dels empleats
  • Consecució d’objectius
  • Nivell de participació
 1. Qüestionari estàndard de salut integral per identificar les necessitats de la plantilla

Conèixer les necessitats i les peculiaritats de la plantilla és clau perquè aquesta sigui feliç, estigui motivada i sigui productiva.

És recomanable tenir dos qüestionaris preparats.

 • Un previ a la implantació de les mesures
 • Un altre posterior a les accions, per conèixer la satisfacció de l'equip.
 1. Calendari de accions

Cal programar en el temps totes les accions, els terminis de preparació, l'execució i el mesurament. Amb això es permet portar un ordre al programa i no saltar-se cap pas.

 1. Panel de indicadors de medició

L'avaluació dels programes de benestar és el pas més important per conèixer l'efectivitat a:

 • les intervencions de salut i benestar plantejades
 • quantificar els costos i el retorn de la inversió
 • corregir allò que no hagi funcionat o
 • corregir allò que no s'hagi implementat de manera adequada.

Qualsevol empresa pot fer-ho, només cal plantejar un panell amb els indicadors adequats de mesurament, emplenant-los periòdicament segons avanci el programa.

Aquest panell ha d'incloure:

 • costos
 • estalvi financer
 • taxa de participació
 • compromís per fases
 • resultats
 • impacte sobre la salut i benestar integral dels empleats o nivell de satisfacció laboral
 • confiança en l’organització
 1. Proveïdor de serveis de salut que guiï durant el procés

És molt important tenir un soci especialitzat en serveis de salut que aborda la salut des d'una perspectiva holística.

L'assessorament necessari per aconseguir l'èxit en la implementació és una premissa transcendental en un context com l'actual.

Dracma és un broker que des de fa anys ha tingut l'oportunitat de donar servei d'atenció mèdica mitjançant programes de salut de companyies amb àmplia experiència en col·lectius d'empresa.

Podem dir que som capaços de donar resposta a les necessitats de qualsevol pime tant per mida, aportant un suport i seguiment constants amb aquestes companyies que s'han preocupat fa anys de la salut holística dels empleats i faciliten l'administració del control de la pòlissa de salut al departament de personal.

Tenim una gran varietat d'opcions a mida de les necessitats i pressupostos.

Què cal valorar quan es tria un pla de salut per als empleats?

Quan es demana un pressupost per a un col·lectiu de salut, el primer que ens fixem és a la prima. Sí, la prima o cost mensual que la companyia proposa és important, però hi ha moltes altres variables importants i que de vegades no es valora.

 1. si la companyia proposada es una companyia d’assegurances d’àmplia experiència y si és exclusiva en el ram de salut o no.
 2. si aquesta experiència la té també en col·lectius d'empresa.
 3. quines mancances té el pla de salut proposat i si es poden derogar, en quins casos?
 4. Nombre i nom de les especialitats que cobreix.
 5. Límits que proposa a les atencions sanitàries.
 6. Accés a la medicina preventiva
 7. quines eines, recursos i prestacions innovadores enfocades a la cura de la salut tant a nivell laboral com a personal físic i mental, així com al seu entorn familiar està oferint.
 8. Quina varietat de finançament en plans proposa

En un pla de salut, a més de tenir una àmplia xarxa de professionals mèdics, qui no valoraria comptar amb serveis addicionals com:

 • Assistència a empleats en el estranger, els anomenats expatriats.
 • Servei de Telemedicina les 24 hores de qualsevol dia de l’any, no només els laborables
 • Unitat de Seguiment Clínic
 • Seguiment de patologies cròniques
 • Segona Opinió Mèdica
 • Solucions de Vida i Protecció
 • Avaluacions de Salut i benestar
 • Biblioteca online de salut
 • Teràpia digital de comportament cognitiu
 • Programes específics del COVID19

La cultura del benestar s'ha readaptat i s'ha convertit en una cosa estratègica.

Per això, és fonamental que la proposta d’accions i iniciatives de salut que es duguin a terme connecti amb les noves necessitats dels empleats.

Per a més informació contacteu amb Dracma.