Accessibility Tools

Skip to main content

Mesures a aplicar en salut financera, entorn familiar, personal i recolzament (part 3)

Mesures a aplicar en salut financera, entorn familiar, personal i recolzament (part 3)

Continuarem relacionant les 12 primeres mesures que poden implementar-se en els quatre últims aspectes importants esmentats en la introducció a la Salut Integral de la plantilla, a continuació dels de salut física i mental, accés a l'atenció mèdica i benestar laboral que són: la salut financera, l'entorn familiar, la vida personal i la xarxa de suport.


SALUT FINANCERA

És clau que s'ensenyi i ajudi els empleats a protegir-se financerament amb eines i formació financera per a equilibrar i controlar les seves finances.

Mesures a implementar:

  1. Sistemes de remuneració amb reconeixement monetari en aconseguir objectius empresarials són la recompensa a l'esforç i reté el talent.
  2. Opció a una retribució flexible, podent destinar part del salari de l'empleat a altres productes que seran més econòmics i li reportaran majors beneficis.
  3. Programes de formació financera, útils per a optimitzar la qualitat del treball que en gestionar bé el seu patrimoni, l'estalvi o la inversió estan relacionats amb l'ordre, la disciplina i la capacitat organitzativa.
  4. Contribuir en les despeses del teletreball, costos d'internet, electricitat, equips, etc…
  5. Sistemes de retribució per antiguitat assignant un increment percentual per temps transcorregut.

ENTORN FAMILIAR I VIDA PERSONAL


La salut familiar sobrepassa la física i psicològica de cada membre de la família. Per a aconseguir el benestar han d'haver-hi bones condicions en els vincles emocionals i el temps que es disposa per a estar amb la família.
Mesures a implementar:

  1. Brindar la possibilitat d'incloure a familiars en l'assegurança de salut.
  2. Polítiques de flexibilitat laboral com:

• El teletreball,
• Reducció de jornada per motius personals,
• Elecció d'horari laboral,
• Jornada intensiva els divendres i a l'estiu,
• Jornada contínua per a la cura dels fills,
• Millores dels períodes de maternitat, paternitat o hores de lactància,
• Flexibilitat en els períodes vacances,
• Dies especials lliures, …

   4. Oferir serveis de suport a l'empleat, com:

  • Guarderies.
  • Organitzacions especialitzades de la cura de persones dependent.

   5. Oferir serveis de suport a l'empleat, com:Organitzar activitats o trobades especials amb les famílies dels empleats.

XARXA DE SUPORT

Per a crear un bon clima laboral o salut holística i impulsar la companyonia l'actitud positiva en el treball, millora de la comunicació entre empleats i equips, per a propiciar idees creatives i innovadores i propiciar major productivitat i un escenari més favorable al desenvolupament professional, clau en l'expansió de qualsevol negoci.
Mesures a implementar:

  1. Organitzar jornades de Team Building en format en línia i presencial com:

• *Scape roms
• Activitats esportives,
• Concursos,
• Jocs de confiança,
• Viatges d'empresa

    2. Oferir formació o recursos orientats a desenvolupament d'habilitats per al treball en equip:

• Empatia
• Comunicació,
• Resolució de conflictes
• Saber quan un company et necessita

    3. Fomentar els “check-ins” entre empleats. Important afavorir que es preocupin pel benestar dels altres companys, se secundin i ajudin si és necessari.


Font *Cigna Global