Accessibility Tools

Skip to main content

Nous serveis a Dracma: Caució i Crèdit

Nous serveis a Dracma: Caució i Crèdit

 

 

 

Caució i Crèdit

CAUCIÓ I CRÈDIT

 nous serveis a Dracma

En moments d’incertesa, volem ampliar serveis necessaris per els nostres clients. Dracma ha signat un acord de col·laboració amb una de les corredories especialitzades en CAUCIÓ i CRÈDIT a nivell nacional, BANASEGUR, amb la certesa de que serà molt interessant per vosaltres, un cop analitzades les funcions i el ventall de serveis que us podem oferir, sense cap cost afegit al de la prima de la pòlissa contractada.

  • Auditoria interna del contracte actual, valorant la tipologia d’empresa, poden sorgir cobertures addicionals, o be, confirmar; que el seu contracte està ben adaptat a les seves necessitats.
  • Comparatiu de totes les companyies que ofereixen assegurança de Caució i Crèdit, que hi ha al mercat.
  • Contracte a mida, escoltant i adaptant-lo al funcionament de l’empresa.
  • Productes de segona capa per casos de classificació insuficient.
  • Productes especials per empreses que tenen un excedent de Caixa, per millorar el rati d’explotació.

Servei personalitzat:

- Informació d’empreses que es prospecta, al tenir visibilitat de tot el mercat, de forma gratuïta.

- Gestió diària de dubtes, informació sobre suplements o noves garanties que hi hagi al mercat.

- Revisió de Riscos en casos de manca de cobertura per vendre.

   - Reclamacions de deutes pendents abans de la declaració a companyia, de forma gratuïta, minvant la repercussió a la sinistralitat de la pòlissa.

- Declaracions de sinistres, controlant els expedients i evitant manca de cobertures per part de la companyia.

  - Presentació dels comptes dels nostres clients a totes les companyies per evitar problemes de cobertura quan els seus proveïdors demani risc per ells.

Esperem que aquesta decisió que hem pres sigui del vostre interès i ens doneu l’oportunitat de presentar-vos una alternativa al servei que teniu contractat fins ara, i els que no ho tingueu contractat, ho pugueu valorar.

Estem a la vostra disposició ocupant-nos del que us preocupa.

Atentament,

Maria Torra