Accessibility Tools

Skip to main content

Les falses assegurances d'impagament de lloguer poden afectar més de 50.000 propietaris

Les falses assegurances d'impagament de lloguer poden afectar més de 50.000 propietaris

L'Observatori Espanyol de l'assegurança de l'Lloguer (OESA) ha alertat que el coronavirus està posant a l'descobert el problema de les falses assegurances d'impagament de lloguer a Espanya i estima que més de 50.000 propietaris es podrien veure afectats i estar en risc de no cobrar les rendes garantides.

L'Observatori ha posat en relleu que aquestes assegurances d'impagament de lloguer es comercialitzen com assegurances que cobreixen els impagaments arribant, fins i tot, a garantir la renda mensual, "però la realitat és que no estan recolzats per cap companyia asseguradora, pel que en el cas d'impagament de rendes no és possible assegurar ni garantir el pagament al propietari ".

Llegir més