Accessibility Tools

Skip to main content

Saps com triar un pla de pensions? Coneixes el teu perfil inversor?

Saps com triar un pla de pensions? Coneixes el teu perfil inversor?

Amb les expectatives d’esperança de vida, menor natalitat, atur i localitzar els Fons de la Reserva de la Seguretat Social sense garanteix, més aviat el contrari, que les pensions públiques puguin donar un ingrés suficient per viure després de la jubilació. Tanmateix, tots sabem que ja podem tenir altres alternatives complementàries a la pensió pública de la possibilitat de jubilació que es juguin amb més comoditat. 

Ningú pot afirmar que és l'edat que hauria de proporcionar una aportació ferma i descomptada per tot el que cal comptar amb certa capacitat d'estalvi, però és ben cert que la mentalitat d'estalvi ha inculcat-se una primera edat i si la capacitat és més o menys gran, i augmenta un mesurament que pot trobar la seva realitat personal.

Tot i això, els plans de pensions haurien de ser un producte d’estalvi necessari i governar la hauria que incentiva els més sòlids que s’estan solament amb l’estalvi fiscal en el moment de les aportacions també traslladats a l’hora de les prestacions.

Passos a seguir abans de contractar un pla de pensions:

Quin perfil inversor tenim? Segons l’edat, el volum d’expressions i la voluntat de posar en risc un assumpte haurem de pensar en els plans més o menys conservadors , tenint en compte que els conservadors de Renda Fixa gairebé baixa rendibilitat i menor risc i els menys conservadors i els valors de Renda Variable millor rendibilitat i risc major .

Quin producte s’adapta millor al teu perfil? Entre els requisits cal aplicar l’aportació mínima inicial, la quantitat a partir de la qualitat pot fer aportacions extraordinàries, comissions quines tenen estipulades, quan es poden rescatar i sota condicions. Però, si són plans de pensions, és legal la marca. També es pot pensar en la possibilitat de reduir la base imposable de la Renda de la totalitat de l’aportació, ja que no és així, pot oferir altres productes financers que puguin ser més adequats. Sabent que l’aportació màxima es pot seguir o no deduïble de l’IRPF és de 8.000 € anuals, 24.250 € discapacitats, 2.500 € per cònjuge i ingressos inferiors als 8.000 €, etc.

Quines rendibilitats ofereixen? Els Plans de Pensions mai són garantits a menys que siguin els PPA que són Plans de Pensions Assegurats. Per què diuen, a vegades, que ho són? Doncs perquè és una publicitat enganyosa en la qual l'entitat que la publicita t'obliga a mantenir els drets consolidats del pla tants anys que per les rendibilitats històriques és pràcticament segur que podran fer front a la devolució del capital, però ull, això té trampa, doncs si els vols traspassar amb anterioritat al període de manteniment ho faràs al valor real de mercat que possiblement pugui ser inferior al d'aportació, amb el que patiràs pèrdues irremeiablement.

No hi ha dubtes que no tinguin cap entitat en productes financers infantils que deixin -nos aconsellar per algun expert professional. Jo, que millor que algú que no hagi cap cas i que no tinguis entitats? És a dir que el Dracma ens pot oferir

Si no s’interessa a la baixa no s’adjunta sobre els plans de pensions

PP_i_Dependència.pdf