Accessibility Tools

Skip to main content

7 maneres de millorar la satisfacció dels empleats

7 maneres de millorar la satisfacció dels empleats

A propòsit de la forma retributiva que creiem que atreu i reté el talent, com és l'assegurança de salut col·lectiu, per optimitzar el temps lliure a l'accedir a la medicina privada a menor cost, evitant llargues llistes d'espera, obtenint pronòstics i proves mèdiques amb rapidesa, accedint a plans de prevenció de malalties greus, segona opinió mèdica i consultes les 24 hora del dia tot l'any, podent incloure als seus familiars i augmentant el salari net per l'avantatge tributària, ens fixarem en un estudi recent de Randstad India1, que mostra que vuit de cada 10 empleats que treballen, no estan satisfets en els seus càrrecs.

Aquest estudi diu que, les dades empíriques indiquen que, la satisfacció laboral dels empleats té una correlació directa amb la productivitat. Però la realitat és que les organitzacions no se centren prou en la satisfacció laboral. La introducció de noves tecnologies en el lloc de treball contribueix a la seva insatisfacció. Altres causes indiquen la poca ètica en el lloc de treball i un pobre equilibri entre la vida laboral i personal. Curiosament, la investigació també va destacar el fet que el salari i els beneficis ja no són els únics que influeixen en la satisfacció laboral, prenent tanta importància el desenvolupament de la carrera i l'equilibri entre la vida laboral i personal.

Cal prendre mesures específiques per millorar l'índex de "felicitat a la feina" dels empleats. Aquí hi ha 7 estratègies per inculcar un major sentit de satisfacció o motivació laboral.

  1. Bona ètica en l'entorn laboral

A ningú li agrada ser tractat o veure que tracten als altres amb falta de respecte. Segons l'estudi de Randstad1, un 15% dels enquestats esmentava la falta d'ètica en la seva empresa com un factor d'insatisfacció. Els empleats admiren els valors de la seva organització i tendeixen a sentir una sensació d'estabilitat en la consistència d'aquests valors. L'honestedat i integritat cap als clients, pot ser un bon exemple.

  1. Polítiques de cultura i respecte

Tractar als empleats amb respecte és un tret cultural molt valorat entre ells. Al voltant del 65% dels enquestats van votar el tracte respectuós com un dels majors contribuents de la seva satisfacció laboral en el treball. Es recomana promoure les bones relacions internes.

  1. Establir una política de comunicació oberta

La gran majoria empleats insatisfets són joves. Crear una cultura on les idees, comentaris i queixes s'escoltin obertament és fonamental per augmentar la satisfacció laboral entre els empleats.

  1. Facilitar el desenvolupament professional

La nova generació d'empleats està més enfocada en el creixement i el desenvolupament que en tenir el mateix paper de per vida. Un altre aspecte que els treballadors valoren són les possibilitats que se'ls ofereixen dins de l'empresa per desenvolupar la seva carrera, mitjançant cursos o seminaris que els ajudin a desenvolupar les seves habilitats.

  1. Inculcar una cultura de col·laboració

No tot és obtenir bons resultats, també és necessari fomentar el treball en equip i la col·laboració entre els seus membres. Si els empleats tenen sentit de pertinença al seu lloc de treball, augmenta el seu compromís laboral. El 40% dels enquestats va dir que una bona relació amb els seus col·legues va ser el principal contribuent a la seva satisfacció laboral.

  1. Donar oportunitat de mostrar habilitats

L'empoderament laboral és directament proporcional a la satisfacció laboral dels empleats. Els executius, que tenen l'oportunitat d'exhibir les seves habilitats i coneixements, tendeixen a estar més satisfets amb els seus treballs.

  1. En resum

Encoratjar als empleats a créixer tant a nivell personal com professional és fonamental per mantenir els empleats compromesos i satisfets. Els empleats, per la seva banda, tendeixen a exhibir una major lleialtat i eficiència en les organitzacions que identifiquen el seu potencial i els nodreixen.

I nosaltres afegiríem que, optimitzar el temps lliure a l'accedir a la medicina privada a menor cost, evitant llargues llistes d'espera, obtenint pronòstics i proves mèdiques amb rapidesa, accedint a plans de prevenció de malalties greus, segona opinió mèdica als pronòstics de malalties greus, consultes les 24 hores del dia tot l'any, podent incloure als seus familiars amb una assegurança de salut col·lectiu, augmentant el salari net per l'avantatge tributària que tenen les assegurances de malaltia, és una forma intel·ligent de facilitar les necessitats personals i l'equilibri entre la vida personal i laboral dels empleats, sentint-se més satisfets i compromesos amb l'empresa.

Llegir més