Accessibility Tools

Skip to main content

Llei espanyola de Benestar Animal: entrada en vigor el 29 setembre 2023

Llei espanyola de Benestar Animal: entrada en vigor el 29 setembre 2023

La Llei de Benestar Animal entrarà en vigor el proper 29 de setembre, després de 6 mesos des que el 29 de març, es va publicar al Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 7/2023 de protecció dels drets i el benestar dels animals, aprovada prèviament el 16 de març al Congrés dels Diputats.

La llei espanyola de benestar animal és una nova llei que pretén regular i controlar la tinença i el tracte d'animals dins de tot el territori espanyol. El seu objectiu, tal com es recull al document oficial del BOE, és protegir i garantir el benestar dels animals que resideixen en territori espanyol.

Una de les obligacions que dicta és la de Contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per a gossos per un import de quantia suficient per sufragar les possibles despeses derivades.

La norma, que entra en vigor el proper 29 de setembre, no preveu que hagi de ser una assegurança específica, i és admissible l'assegurament d'aquesta responsabilitat a través d'altres assegurances, com les assegurances de la llar.

Però cal tenir present que algunes d'aquestes assegurances de la llar exclouen de cobertura les responsabilitats que hagin de tenir una assegurança obligatòria. En aquest cas, sí que caldrà una assegurança específica, o bé una assegurança de la llar sense aquesta exclusió.

En segon lloc, encara no està determinada la quantia, ja que, encara que ja s'ha dictat el Reglament de la Llei (RD 153/2023), aquest no fixa l'import de la quantia que ha de tenir la cobertura explicada. 

Si aquesta situació es manté el 29 de setembre, cosa molt probable mentre hi hagi un govern en funcions, no serà obligatori contractar una assegurança (o cobertura dins d'una altra assegurança) en els termes transcrits, ja que l'import del capital encara és desconegut.

Independentment a l'entrada en vigor de la seva obligació, això no impedeix que, voluntàriament, els propietaris i cuidadors de gossos no puguin contractar una assegurança que els protegeixi de la responsabilitat civil dels danys que les seves mascotes puguin produir a tercers. En aquests casos, la quantia del capital serà establerta discrecionalment.

Finalment, l'assegurança ha de cobrir la Responsabilitat Civil de qualsevol persona a càrrec del gos, per tant, també la dels cuidadors, si escau.

10 claus principals de la nova llei espanyola de Benestar Animal

1. Prohibició de deixar sol un animal de companyia més de 3 dies, 1 dia en el cas dels gossos. També prohibeix mantenir de forma habitual la nostra mascota a terrasses, balcons, terrats, trasters, soterranis, patis i similars o vehicles.

2. La venda de gossos, gats i fures només la poden fer criadors autoritzats, sense la intervenció de mediadors, així com la venda per part de particulars.

3. Es manté la classificació de races potencialment perilloses (PPP)

Un dels canvis d'última hora ha estat la modificació en el projecte de la Llei de Benestar Animal pel que fa a la Llei PPP, que havia de ser substituïda pels tests de sociabilitat i la nova denominació de gos de maneig especial.

En altres paraules, les races Pit Bull Terrier, Rottweiler, Dogo Argentí, Staffordshire Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Fila Brasiler, Tosa Inu i Akita Inu, segueixen sent races potencialment perilloses amb totes les obligacions que comporten per als seus propietaris: llicència administrativa, corretja curta, morrió, no poder passejar solts en zones habilitades per a altres gossos. Així com la contractació d’una assegurança per a gossos ppp, especialment dissenyat per protegir aquestes races.

4. Queda terminantment prohibit el sacrifici d’animals per raons econòmiques

D'aquesta manera, el sacrifici dels nostres animals de companyia només es podrà fer per raons de salut o mèdiques, mai per un motiu financer o econòmic.

5. Esterilització obligatòria de tots els gats a partir del mig any de vida, independentment de raça, gènere o situació del felí.

6. Obligació de la identificació de gats i fures, igual que els gossos, a través de microxip

L'objectiu és reduir els abandonaments i controlar múltiples aspectes relacionats amb aquests animals de companyia.

7. Curs de formació obligatori per a la tinença responsable de gossos.

El seu objectiu és formar el ciutadà en la correcta tinença i cura del seu gos. Aquesta formació serà de caràcter obligatori tant per a nous propietaris com per a aquells que ja conviuen amb el seu gos a casa seva.

8. Contractar i mantenir en vigor una assegurança de responsabilitat civil per a gossos

És obligatori per a tots els gossos del territori espanyol comptar amb una assegurança de responsabilitat civil a tercers, amb l'objectiu d'assegurar qualsevol dany que puguin causar.

9. Llistat de mascotes que es poden tenir a casa

En el termini màxim de 24 mesos, des de l'entrada en vigor de la llei, s'aprovarà el reglament que desenvolupi una llista oberta i d'àmbit estatal que indicarà a la ciutadania quins tipus d'animals es poden tenir a les llars dels espanyols, així com aquelles espècies que, encara que hagin estat animals de companyia en el passat, no es podran tenir a partir de l'entrada en vigor de la nova llei.

10. Els gossos dedicats a activitats feines específiques, com ara caça, pasturatge o forces de seguretat, queden fora d'aquesta nova llei.

Els animals de caça, els que es destinen a activitats esportives reconegudes pel Consell Superior d'Esports i gossos de treball, és a dir, gossos de pasturatge o els que formen part de cossos de seguretat de l'Estat, no hauran de complir tot allò estipulat a la llei.