Accessibility Tools

Skip to main content

Què saber d’una assegurança de vida vinculada a un préstec hipotecari

Què saber d’una assegurança de vida vinculada a un préstec hipotecari

Al nostre país, predomina viure en un habitatge de propietat més que de lloguer, tot i que aquest va guanyant terreny.

Segons l'INE, les llars en règim de tinença d'habitatge principal en propietat, va passar de ser el 79% el 2011 al 75,2% l'any 2021, mentre les que eren de lloguer va passar de ser un 13,5% a un 15, 9%, i mentre, la mitjana europea, en conjunt, el 70% són en propietat, reduint-se al 65,8% en el cas de la zona de l'euro i el 34,2% les ocupades en règim de lloguer.

A causa d'aquesta tendència d'adquisició més que no pas d'arrendament, gran part dels espanyols necessiten demanar un préstec hipotecari per adquirir el seu habitatge. El 2021, el 26,4% de les llars tenien préstecs hipotecaris vinculats amb el seu habitatge. Pertanyent un 25,1% a poblacions de fins a 50.000 habitants, un 29,6% a poblacions entre cinquanta-cent mil habitants, un 28,3% entre cent i cinc-cents mil habitants i un 24,7% a més de 500.000 habitants. Això constata que a ciutats més poblades hi ha més habitatges llogats.

Els bancs tenen als seus actius de pes el negoci dels préstecs hipotecaris i per això el protegeixen amb assegurances de vida per a hipoteca.

Còm funciona i per a què serveix una assegurança de vida per a hipoteca o, el que és el mateix, una assegurança de vida vinculada a un préstec hipotecari.

Primer, has de saber que una assegurança de vida vinculada a una hipoteca no et protegeix només a tu, protegeix el banc davant l'impagament del deute hipotecari en cas de mort del titular, de manera que, gràcies a l'assegurança de vida, la hipoteca queda amortitzada, és a dir tornada o pagada.

En principi, pot semblar que l'assegurança de vida per a hipoteca és un gran avantatge per al banc, però com diuen les estadístiques, al nostre país el nivell d'endeutament de les famílies a causa de les seves hipoteques és elevat, i en cas de mort i mancant una assegurança de vida per a hipoteca, els hereus hauran de fer front al deute.

Comptar amb una assegurança de vida per a hipoteca és un gran avantatge per als beneficiaris, ja que la càrrega d'aquest préstec, que de vegades pot ser de difícil desemborsament, desapareix. Tots hem sentit casos de persones que en morir els seus hereus han de vendre la casa o el pis per fer front al deute, quedant-se sense la llar i sense els diners que potser poguessin heretar, o fins i tot havent d'endeutar-se per pagar els impostos o altres despeses afegits.

Sembla clar que, malgrat la despesa que suposa, tenir contractada una assegurança de vida és una bona idea per no deixar un problema sense resoldre quan morim.

Però hi ha més motius a tenir en compte. Una assegurança de vida també pot tenir la cobertura de la invalidesa i aquí sí que serem nosaltres els que, sí o sí, en rebrem l'avantatge. Quan algú pateix una malaltia que l'inhabilita per continuar treballant, no tan sols és la família qui es lliura d'haver de seguir pagant l'amortització de la hipoteca. La persona assegurada veu reduir els seus ingressos, no així una despesa que podria ser eliminada en el cas de tenir contractada una assegurança de vida, permetent d’aquesta forma a fer front a l'increment d'altres despeses subjacents a la inhabilitació.

Hi ha moltes maneres de contractar aquesta assegurança de vida per a hipoteca.

Assegurança de vida en contractar un préstec hipotecari

És habitual que, en sol·licitar un préstec hipotecari, les entitats financeres exigeixin, a més, la contractació d'assegurances d'una altra naturalesa, especialment l'assegurança de vida.

No obstant això, probablement aquesta no sigui la millor opció d’assegurança de vida hipotecaria possible.

Hem de tenir en compte que al banc el que li interessa és la rendibilitat que obté per la nostra operació, en què també inclouen altres productes accessoris: targetes i, sobretot, assegurances.

Segons el Consejo General de Mediadores, cal recordar que l'única assegurança legalment obligatòria lligada a un préstec hipotecari és la d'incendi, esdeveniments naturals i danys del bé hipotecari. A més, el client pot triar lliurement l'entitat asseguradora per contractar l'assegurança.

Tot i això, les entitats financeres continuen exigint, a més de l'assegurança de vida, la contractació d'assegurances d'una altra naturalesa. Segons dades del Consejo General de Mediadores, els rams vinculats a la contractació d'un préstec hipotecari més habituals són Vida (72%), seguit de la Llar (59%). Crida l'atenció l'augment d'Auto que ja està en el 20%, una assegurança que té poc o res a veure amb el bé immoble hipotecat.

Quins drets té el client, el prenedor i l'assegurat d'una pòlissa d'assegurança de vida?

 Independentment del canal per on l'hagi contractat, el client té un termini d'un mes per resoldre el contracte ofert pel banc.

En el cas de les assegurances de vida, quan la durada sigui superior a sis mesos, el prenedor tindrà dret a resoldre'l unilateralment i sense cap penalització, en el termini de 30 dies a comptar des que va rebre la pòlissa o el certificat provisional de garantia.

Pagament avançat del préstec

 En cas d'amortització anticipada del préstec hipotecari, el client té dret a una reducció del cost total del préstec que inclourà els interessos i els costos de l'operació. Un cop cancel·lat el préstec, s'extingeix l'assegurança llevat que el client comuniqui expressament a l'asseguradora el seu desig de mantenir la vigència i designi un nou beneficiari, tenint dret a la devolució de la part de prima no consumida per part de qui la va rebre.

Quines diferències hi ha entre l'assegurança de vida per a hipoteca del banc i altres assegurances de vida hipotecaris?

 En principi, quant a cobertures o serveis, no hi hauria d'haver cap diferència entre l'assegurança de vida per a hipoteca d'un banc i la d'altres entitats asseguradores, oferta per mediadors d'assegurances. Però sí que hi ha una gran diferència pel que fa a un altre factor: la prima o sigui el preu.

Com que el banc necessita mantenir el nivell de rendibilitat del préstec, és una pràctica habitual que l'assegurança de vida per a hipoteca del banc tingui un preu molt superior al preu de mercat d'una assegurança de vida per a hipoteca de les mateixes característiques en una asseguradora. Aquesta diferència actualment pot ser de gairebé el doble de prima. Major és la diferència com més elevat és el capital que es contracta.

Segons un estudi realitzat per INESE i Global Actuarial, en què es va comparar les primes de 18 asseguradores (Aegon, Mapfre, Liberty, Caser…) i 6 bancs (Bankinter, BBVA, CaixaBank, Ibercaja, Kutxabank i Santander). Les pòlisses analitzades van ser aquelles que cobrien la mort i la invalidesa absoluta, per a persones de 35, 40, 45 i 50 anys i que contractés 30.000 o 120.000 euros de capital.

La comparativa es va fer entre pòlisses que cobrien exactament el mateix. En altres paraules: una persona pot aconseguir el mateix producte, però amb una gran diferència a la prima. En cas de voler contractar 120.000 euros, parlem d'una diferència de més de 330 euros a l'any.

Davant d'aquestes dades, potser pensis: «si és més car, serà perquè em protegeix més». Tot i això, no és cert. La diferència de preu no està justificada.

Si ja tens contractada una assegurança de vida per a hipoteca amb el teu banc, has de saber que…

 Una entitat bancària no pot obligar-te a contractar una assegurança de vida per a la teva hipoteca amb ells i menys mantenir-la.

És probable que en llegir aquest article ja tinguis una assegurança de vida per a hipoteca amb el banc que te la va concedir, coneguis molta gent que la tingui o estiguis pensant a adquirir un habitatge. I molt probablement pensis, equivocadament, que ja no té solució.

Al contrari del que moltes persones pensen, la Llei indica que no és obligatori tenir una assegurança de vida per a la teva hipoteca amb el mateix banc que te la concedeix. De fet, ni tan sols és obligatori tenir una assegurança de vida per a la teva hipoteca, encara que, com hem vist, sí que és molt recomanable, per no carregar amb el deute als nostres hereus i que no puguin fer-hi front o per a tu mateix en cas d'una invalidesa.

Per això, si tens una assegurança de vida contractada amb el teu banc, pots comparar què et costaria en una altra entitat i amb la deguda antelació al venciment anual, recorda que és una assegurança anual renovable, pots donar-la de baixa i contractar-ne una altra d'igual o millors garanties, però millor prima.

Estic pensant a comprar una casa, amb qui hauria de contractar la meva assegurança de vida?

No t'has de conformar amb l'oferta d'assegurança hipotecaria que faci el banc. Informa't sobre les assegurances de vida per a hipoteca que t'ofereixen altres entitats asseguradores i compara el preu entre tots dos.

Calcula quant pagaries per la teva assegurança de vida per a hipoteca amb una opció o una altra. Encara que el banc adverteixi que, si no contracta l'assegurança de vida per a hipoteca amb ell, empitjorarà el diferencial de la teva hipoteca i que augmentarà el tipus d'interès, no sempre això significa que hagis de pagar més.

Ja tinc una hipoteca i l'assegurança de vida vinculada a ella amb el meu banc. Què puc fer ara?

Com que l'assegurança de vida per a hipoteca no és una assegurança obligatòria, no has de tenir-ho amb el teu banc. Pots canviar la teva assegurança de vida per a hipoteca lliurement i les vegades que vulguis.

En primer lloc, fes uns càlculs per veure si la teva situació és la millor. Primer de tot, consulta preus d'assegurances de vida per a hipoteca amb un corredor de la teva confiança que et proposi una companyia d'assegurances de vida de prestigi. Tingueu en compte que probablement el capital a assegurar (l'import de la vostra hipoteca) no serà petit, així que has de buscar una companyia solvent. Recorda que no només t'has de guiar pel preu, hi ha altres factors importants a l'hora d'escollir una bona assegurança de vida per a hipoteca.

En segon lloc, busca en les condicions del teu préstec o als teus rebuts el capital pendent d'amortitzar de la teva assegurança de vida amb el banc. Probablement us sorprendrà la diferència d'import.

Recorda que el banc no pot obligar-te a subscriure l'assegurança de vida per a hipoteca amb ell, de manera que tens l'opció de cancel·lar la teva assegurança amb ells i contractar l'assegurança de vida per a la hipoteca amb l'asseguradora que millors condicions, servei i seguretat t’ofereixi.

Cosa que hauràs de valorar, depenent del capital de què es tracti i el teu estat de salut, és si la nova companyia asseguradora et demanarà, o no, proves mèdiques a més d'una declaració de salut simple.

Si cancel·lo l'assegurança de vida del banc i/o el contracte amb una altra entitat, canvien les condicions de la meva hipoteca?

Moltes vegades, els bancs condicionen la contractació de productes accessoris (com targetes o assegurances) a una millora en les condicions dels tipus d'interès del préstec.

Potser pagues tant per la teva assegurança de vida per a hipoteca amb el banc, que, encara que empitjori el diferencial del teu préstec, estalviïs diners.

Normalment els préstecs hipotecaris estan compostos per un índex (gairebé sempre l'EURIBOR) més un diferencial que imposa el banc. És el que escoltem normalment quan parlem d'una hipoteca: EURIBOR + 0,1, EURIBOR + 0,3…

Gairebé sempre, el banc ens ofereix rebaixar aquest diferencial si anem contractant productes amb ells, de manera que, si els cancel·lem, potser pujarien el diferencial i pagaríem més per la nostra hipoteca. Però això no sempre és així.

Pot passar que el tipus d’interès sigui fix, en aquest cas difícilment el banc el podrà modificar.

Moltes vegades, el preu de l'assegurança de vida per a hipoteca amb el banc és tan alt que, encara que s'incrementi el tipus d'interès del préstec, paguem menys en canviar la nostra assegurança de vida hipotecaria a una asseguradora.

 

Quant costa una assegurança de vida a una altra entitat asseguradora?

 Demana'ns pressupost, tindràs la informació ben aviat que podràs comparar. Només necessitem la data de naixement i el capital pendent d'amortitzar de la hipoteca.

Estem segurs que la diferència et sorprendrà.

Font: Metlife