Accessibility Tools

Skip to main content

Malalties congènites i el nounat

Malalties congènites i el nounat

  3D medical background with virus cells and DNA strands

Les malalties congènites són aquelles que a vegades donen més d'un maldecap als assegurats d'una pòlissa de salut en estar, en la seva major part, excloses.

Una malaltia congènita és aquella que és present des del naixement del bebè i pot ser transmesa pels progenitors o no. Moltes d'aquestes malalties tenen una base genètica, però altres poden ser degudes a factors ambientals, com l'exposició de la mare a uns certs fàrmacs, substàncies tòxiques o infeccions durant l'embaràs. Es calcula que existeixen més de 4.000 malalties congènites que pot ser des de processos lleus fins a afectacions greus que poden afectar més d'un òrgan o sistemes.

Les malalties congènites poden ser:

  • estructurals, si es dona una malformació d'alguna víscera interna o que s'aprecia en l'exterior (cap, coll, columna, tronc, genitals o extremitats)
  • metabòliques que afectin el funcionament d'algun òrgan sense que s'alteri la seva estructura.

Es poden diagnosticar abans del naixement?

Per a algunes d'aquestes malalties existeixen proves prenatals, com el screaning, que ajuden a reconèixer el risc de síndrome de Down o espina bífida. Aquestes proves solen completar-se amb altres com la amniocentesis o la biòpsia de cori.

Així mateix, existeixen malformacions que es poden apreciar en els controls ecogràfics durant l'embaràs i també a través del garbellat neonatal  que diagnostica la presència d'unes certes malalties, com la fibrosi quística, la fenilcetonúria, l'hipotiroïdisme congènit o la hiperplàsia suprarenal.

D'altra banda, la vacunació contra unes certes malalties, com la varicel·la o la tos ferina i la restricció d'uns certs aliments per a prevenir la toxoplasmosis, són formes senzilles d'evitar unes certes malalties congènites.

Si es desitja descendència i se sospita un risc d'una malaltia hereditària, pot ser útil sol·licitar un consell genètic abans de l'embaràs. De la mateixa manera, són essencials els controls durant l'embaràs i amb el pediatre per a detectar possibles malalties congènites i prendre les decisions oportunes.

No ha de confondre's les malalties congènites amb les hereditàries o les genètiques. Les congènites apareixen des del naixement, les hereditàries s'hereten dels pares i les genètiques es produeixen per alternacions en els gens.

  • De vegades una mateixa malaltia pot ser congènita i hereditària, però no totes les malalties congènites són hereditàries i viceversa.
  • No totes les malalties que són hereditàries es manifesten en el moment del naixement, amb la qual cosa no serien congènites.
  • No totes les malalties que es manifesten des del naixement són transmeses pels progenitors a la seva descendència, de manera que no seria correcte dir que són hereditàries.

Algunes companyies les exclouen expressament.

Unes altres limiten l'adhesió d'un nounat distingint:

  1. El que han nascut durant la vigència de la pòlissa i el part de la qual hagi estat cobert per aquesta, (exemple: la mare assegurada prèviament en aquesta companyia)
  1. d'aquell que no ho hagi estat, és a dir que hagin nascut cobert per la pòlissa del pare o de la mare, diferent de la companyia de què es tracti o en un hospital de la sanitat pública i que es vulgui adherir a aquesta o sigui adoptat. (exemple: la mare assegurada o no en una altra companyia, el pare assegurat en aquesta)

Finalment, també posen altres condicions per a admetre'ls les malalties congènites amb una sèrie de premisses:

  1. Haver donat d'alta al nounat en el termini màxim d'un mes de la data de naixement i donar d'alta a la data de naixement.
  1. Que l'assegurat, pare o mare, amb almenys un mes d'antelació a la data de naixement o adopció, hagi comunicat la intenció d'assegurar aquest fill i sigui donat d'alta a la data de naixement o adopció.

Si no es compleixen aquestes premisses, algunes companyies cobreix les malalties congènites que apareixen posteriorment a un any de l'adhesió del bebè.

Unes altres, segons el col·lectiu de salut que es tracti, faciliten uns períodes d'adhesió sense qüestionari de salut i accepten totes les malalties preexistents i congènites. Hi ha companyies que no.

Per tot això, és molt important valorar les garanties i condicions que una companyia de salut ofereix abans de decidir, només per prima, la seva contractació.

És fonamental que la proposta d'accions i iniciatives de salut que es duguin a terme connecti amb les necessitats dels empleats. Les malalties congènites són una sorpresa, a vegades molt desagradable, que s'hauria de tenir en compte. L'ajuda als empleats per a atendre els seus familiars és quelcom del que sempre podran estar agraïts, en canvi les mancances que sofreixin, el seu record pot ser molt contraproduent.

Font, a més del condicionat de diverses companyies:

diferencia-enfermedad-genetica-hereditaria-y-congenita/mapfre