Accessibility Tools

Skip to main content

Set preocupacions dels empresaris vitivinícoles

Set preocupacions dels empresaris vitivinícoles

image003

 

Quines poden ser les 6 preocupacions més destacables, que poden tenir els elaboradors de vi i cava del nostre país? Premses, Dipòsits, Barriques i ampolles, Producte y la seva responsabilitat, Vinyes i Mediambient.

El vi i el cava són productes elaborats amb un gran nombre de processos, duran els quals poden patir alteracions, per causes alienes i inesperades.

1, Les premses estan aturades tot l'any i s'engeguen per la verema, a les tolves s'hi avoca el raïm recent collit i a vegades hi poden caure objectes punxents que poden arribar a la premsa i avariar-la, estripant la membrana, la reparació de la qual és molt cara y la necessitat de reparar-la és urgent quan succeeix.

2. Els cellers tenen dipòsits d'acer inoxidable en s'elabora el vi amb fermentació controlada. Els riscos que poden tenir són molt diversos, però entre ells podríem destacar:

  • Averia de maquinària, com és la del control del fred en els dipòsits. 
  • Trencament de dipòsits per impactes o pressió atmosfèrica, plegant-se com un mocador, entre d'altres causes.  
  • La pèrdua del seu contingut per:
    • Trencament de Vàlvules,
    • Escapament durant el seu trasbals por conductes fixos o flexibles,
    • Fissura o fuita accidental, provocada tant per mal tancament d’aixetes, com per mala connexió de canonades, etc.

3. Barriques i ampolles. A la cava on el vi reposa en barriques i les ampolles descansen en rima, també hi han riscos que poden malmetre el valor de l’estoc de producte. Les ampolles de cava tenen el risc d’explosió mentre fermenten i de trencament durant la resta del seu procés d’elaboració per defecte de l’envàs o del tap. Les barriques també poden trencar-se.

I fora del celler què pot malmetre el producte? Imaginem que quan el client obra l’ampolla, el tap te una pressió que dificulta el seu “descorche”, trencant-se i embrutant el vi del seu interior. Ens el retornaran, ocasionant pèrdues ja que si es tracta d’un vi de criança o de reserva, segons l’anyada de que es tracti, ens ocasionarà un gran perjudici degut a que el preu que s’espera de la seva venda, al ser molt superior al valor de cost comptabilitzat i per tant assegurat, serà irrecuperable.

4. Salubritat. Hi ha també altres alteracions que el vi pot patir fent-lo insalvable. El vi és químicament viu i pot patir diverses alteracions degut a moltes causes. També es pot patir un sabotatge i en aquest cas afectaria a la salubritat del producte, podent ocasionar una gran pèrdua d’imatge i gran responsabilitat.

5. Responsabilitat civil. Si resulta que s’ha entregat al client i no està en condicions de consum humà, ens el retornaran o destruiran, ocasionant unes despeses inesperades, a més de tots els costos de resposta als perjudicis que hagi pogut causar, en el país de destí. La responsabilitat civil d’un fet que es reclami pot tenir moltes repercussions tan a l’empresa com a les persones que la dirigeixen. L'ampliació de mercats augmenta les dificultats de conèixer totes les legislacions dels països a exportar. Els productes de consum humà són susceptibles de moltes alteracions imprevistes i a vegades es fan amb cupatges de vins de diferents procedències, el que incrementa el risc.

6. Vinyes. Voldria afegir que, els cellers que elaboren el vi amb la seva pròpia collita a banda del clima, sequera, pluges o pedregades, també poden perdre les vinyes per accidents de vehicles que, al estar al costat de les carreteres, s’estavellin enduent-se gran quantitat de ceps per endavant, malmetent la collita de l’any i perjudicant les següents.

7. Medi ambient. Tampoc em podia oblidar de que, als cellers l’abocament de líquids ha d’estar molt controlat, ja que poden ser de vi, partícules de brisa, detergents, desinfectants, residus plaguicides. Són empreses que estan en el punt de mira del control mediambiental per el que haurien de respondre davant de l’Administració Pública si contaminessin.

Un bon assessorament per externalitzar els riscos no assumibles és una bona estratègia empresarial.