Accessibility Tools

Skip to main content

Les 7 tendències clau en Recursos Humans per al 2020

Les 7 tendències clau en Recursos Humans per al 2020

"En aquesta dècada, hem vist com el paper de l'equip de RRHH ha assolit una transversalitat total. Les organitzacions de segle XXI conviuen en un ecosistema de canvi constant, i això fa que els departaments de Recursos Humans ja no només han de ser àgils i innovadors per seguir atraient i retenint talent: han de ser més humans que mai. I això vol dir situar les persones i el seu benestar físic i mental en el centre de totes les decisions ", destaca Anna Romeu, directora de Recursos Humans de Cigna España i ambaixadora de Humans 4 Health by Cigna. 

En aquest context, els experts Cigna Espanya han analitzat les 7 tendències clau en Recursos Humans que prendran força en els propers mesos de l'any:

 1. Auge del Inbound Recruitment com estratègia de reclutament. Técnica innovadora de reclutament centrada en el candidat, que ajuda a atraure a la persona més adequada, i a contractar-la de forma més ràpida, hagi o no, una oferta activa. Es basa en 4 fases: 
 • atraure a talent en base a l’atractiu de la cultura corporativa, 
 • convertir als interessats en candidats, 
 • contractar al perfil més idoni, 
 • una cop dins, potenciar el engagement, de forma que els propis empleats siguin els millors ambaixadors de marca.
 1. Els empleats, els millors ambaixadors de marca. Cada cop es més rellevant treballar la imatge de l’organització de dins cap en fora, de forma que els empleats es converteixin en els millors ambaixadors de marca i facilitin la captació de talent en futurs processos de reclutament. 

Mesures a posar en marxa:

 • Treballar en una cultura corporativa centrada en la salut i benestar,
 • adoptar mesures de conciliació efectives, 
 • establir un pla de carrera personalitzat per cada empleat, ajustat a les seves motivacions i habilitats.
 1. Nous ecosistemes i metodologies àgils. La reestructuració en els models organitzatius requereix d’equips que funcionen en cicles ràpids d’aprenentatge i presa de decisions. 
 2. Knowmads, el perfil professional més buscat. Irrupció de nous perfils professionals, com els denominats Knowmads, terme que deriva dels vocables anglesos Know (conèixer) y Nomad (nòmada). Centrant-se en l’aprenentatge continu en funció de les seves inquietuds personals, són multidisciplinars, imaginatius i àgils.
 3. Experiència d’empleats basada en dades. L’anàlisi de les dades, tant de candidats com d’empleats, permet a l’empresa descobrir com treballen i saber quins factors són els que influeixen en la productivitat o la motivació. 
 4. Aplicació de tècniques de gamificació. El seu objectiu és el de millorar la comunicació i fomentar la formació interna dels empleats, reforçant la cultura corporativa, la col·laboració entre companys i l’impuls a les habilitats individuals. 
 5. Equips de treball intergeneracionals. Les empreses han de respondre al repte de conformar equips de treball heterogenis, en els que la diversitat també estigui present en termes generacionals. És tremendament enriquidor, ja que la forma en la que els diferents perfils es retroalimenten entre sí genera equips de treball més forts i dinàmics.

En Dracma si ho desitges t'ho expliquem, fa anys ajudem a les empreses a cuidar a les persones dels seus equips i per això estudiem i facilitem aquells col·lectius de salut que aporten més i millor, mètodes de prevenció, i benestar personal y familiar.

Llegir més