Accessibility Tools

Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES


1. RESPONSABLE 9 DRACMA, SL
2. FINALITAT Gestió de consulta i requeriments web Gestió dels clients potencials i contactes de l’empresa. Assessorament i intermediació en l’assegurament dels seus riscos, contractació de pòlisses d’assegurança i gestió dels sinistres
Proporcionar informació addicional d’interès
3. LEGITIMACIÓ Consentiment per interès legítim
4. DESTINATARIS Només es cediran dades a proveïdors, tret que hi hagi obligació legal
5. DRETS Accedir, rectificar i suprimir los dades, així com altres drets, tal i com s’explica a la informació addicional
6. INFORMACIÓ ADDICIONAL Pot consultar la informació addicional al respecte.

1. RESPONSABLE

9 DRACMA, SL des dels seus inicis manté una rigorosa política de privacitat amb les dades d’aquelles persones que hagin establert relacions amb la corredoria d’assegurances. Continuant amb aquesta política de defensa de la privacitat, i amb l’objectiu d’adequar-nos a la nova normativa: REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 (en endavant, RGPD), que serà exigible a partir del pròxim 25 de maig de 2018, detallem actualitzada la nostra política de protecció de dades.

2. FINALITAT
En compliment del que disposa el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 (d’ara endavant, “RGPD”) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, 9 DRACMA, SL (d’ara en davant “DRACMA”) li informa com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT de que totes les dades de caràcter personal que ens proporcioni mitjançant seran incorporades a un fitxer de dades mantingut sota estrictes mesures de seguretat i confidencialitat denominat “CLIENTS POTENCIALS I CONTACTE”.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals te com finalitat la prestació, manteniment, administració, ampliació, millora i estudi dels productes d’assegurances en els que vostè decideixi donar-se d’alta, contractar o sol·licitar informació. Així mateix també te com finalitat l’enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació operativa, de contractació, de sinistres i comercial en respecte a productes i serveis, oferts per DRACMA.

DRACMA li informa de que compleix amb les mesures de seguretat de protecció de dades personals legalment requerides i que ha adoptat totes les mesures raonablement exigibles d’acord als coneixements tècnics actuals per evitar la pèrdua, mal us, alteració, intrusió il·legítima i sostracció de les dades personals facilitades. En qualsevol cas vostè ha de saber que INTERNET no és un mitjà inexpugnable.

Les seves dades seran emmagatzemades mentre gestionem el seu requeriment o fins que vostè ens indiqui el contrari, així com per tramitar encàrrecs, realitzar tasques administratives i remetre informació addicional que puguin ser del seu interès. Les finalitats de les operacions de gestió de dades que du a terme DRACMA com a RESPONSABLE DEL TRACTAMENT son exclusivament la gestió de la relació amb els clients potencials i els contactes, així com per a finalitats comercials i de millora de la seva experiència en línia.

L’informem que l’ús dels formularis disponibles a està limitat a usuaris majors d’edat, per la qual cosa, al utilitzar qualsevol  d’ells, vostè està garantint que compleix amb aquest requisit i accepta les conseqüències que se’n derivin en el cas que no fos així. Els formularis posats a disposició poden omplir-se en el idioma que vostè desitgi, no obstant, DRACMA no es fa responsable dels errors o de l’impossibilitat d’atendre la seva sol·licitud degut al us d’un idioma inadequat. El compliment dels formularis, així com de qualsevol altre qüestionari que pugui facilitar-se en un futur, es totalment potestatiu, no obstant, la negativa a facilitar determinades dades podrà suposar l’impossibilitat de complir amb la seva petició.

Vostè és el únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se DRACMA de qualsevol responsabilitat al respecte, tanmateix, assegura i respon, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es compromet a mantenir-les degudament actualitzades.

3. LEGITIMACIÓ

En el moment d’entregar voluntàriament les seves dades, CONSENTEIX PER INTERÈS LEGÍTIM al seu tractament automatitzat o no per part de DRACMA, així com la seva comunicació a entitats de les quals la connexió amb les seves dades sigui necessària o legalment obligatòria, i en el cas de comunicacions comercials mitjançant el correu electrònic o mitjà equivalent, CONSENTEIX PER INTERÈS LEGÍTIM a la seva recepció.

4. DESTINATARIS

A DRACMA ens preocupem per la privacitat de les seves dades, i per això que li garantim la major confidencialitat en el seu tractament, confirmant que no es realitzarà cap cessió de les mateixes a tercers.

Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb els que es formalitza un contracte que recull les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregats del Tractament.

Finalment, les seves dades seran cedides a administracions i altres organismes públics en aquells casos en els que això vingui imposat per obligació legal o per disposició judicial.

5. DRETS

DRACMA l’informa igualment de que vostè podrà en qualsevol moment denegar el consentiment anteriorment facilitat i exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades recollides en el Fitxer, dirigint-se a DRACMA a través de correu electrònic a l’adreça Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o enviant una carta a la següent adreça: carrer Igualada, nº 54, 1ª Planta 08720-Vilafranca del Penedès.

6. ATENCIÓ AL CLIENT

Disposem, d’acord amb el que diu l’article 44 de la Llei 26/2006, de 17 de juliol, de Mediació de Assegurances i Reassegurances Privades, d’un servei extern d’Atenció al Client per resoldre les queixes i reclamacions. A tals efectes, pot dirigir-se a:

Així mateix l’informem en compliment del disposat a l’article 8 Ordre ECO/734/2004, de 11 març, que DRACMA disposa de un Reglamento de Defensa del Client que regula l’activitat de l’esmentat servei, així com un Model de Reclamació.

En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament del nostre Servei o si, transcorreguts sis mesos des que vostè presenta la seva queixa o reclamació no s'ha resolt la seva petició, adreceu-vos al: Servei de Reclamacions de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (Passeig de la Castellana número 44, 28046 Madrid, telèfon 902197936,  www.dgsfp.mineco.es/es/Consumidor/Reclamaciones)