Accessibility Tools

Declaració d'Accessibilitat

9 Dracma, SL s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb la legislació nacional per la qual se transposa la directiva (UE)2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell.
La present declaració d’accessibilitat s’aplica a www.dracma.cat.

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb els requisits de nivell A i AA de les WCAG 2.1

Contingut no accessiblex

El contingut que es recull a continuació no és accessible.