DEPENDÈNCIA

El llindar de la vida activa s’ha allargat, la jubilació serà més tardana i l’esperança de vida, al ser més alta, pronostica més probabilitats de percebre una dependència un moment o altre.

pag.40 7726400 happy elderly seniors couple in park

Les persones de més edat tenen varies malalties i poca família i necessiten estar en residències que cada cop hauran de tenir uns serveis especials més acurats.

Continuar llegint

  • 1
  • 2
Builder only supported on "top" and "bottom"